Jesteś tu:
Zwierzęta w Radomiu > Ptaki
A- A A+

Ptaki

Ptaki  w naszym sąsiedztwie

 

Nie każdy zdaje sobie sprawę, jak wiele dzikich ptaków żyje w bezpośredniej bliskości człowieka. W polskich miastach codzienną walkę o przetrwanie toczą nie tylko gołębie czy wróble.

Co możemy zrobić, aby nasze miasta były bardziej przyjazne dla skrzydlatej gawiedzi?

Problemem są przede wszystkim remonty elewacji budynków, zarówno starych kamienic, jak i bloków. Istniejące w ścianach załomy, dziury, szczeliny są miejscem gniazdowania czy schronienia dla bardzo wielu ptaków. Podczas ocieplania budynku wszystkie te ptasie schronienia są bez pardonu likwidowane, a ptaki, które tam nocowały czy odchowywały młode, muszą szukać innego miejsca. A miejsc tych jest coraz mniej. Dlatego warto w taki sposób planować remonty elewacji, aby zapewnić ptakom odpowiednie nisze gniazdowe.

Wbrew pozorom miasta są obszarami sprzyjającymi dużej różnorodności życia przyrodniczego. Niemniej przeciętny mieszkaniec miasta, żyjący zgodnie z jego pospiesznym rytmem, może być zaskoczony rozmaitością gatunków, które znakomicie czują się w mieście.

Grupą zwierząt szczególnie bliską człowiekowi są ptaki. Liczba gatunków ptaków stwierdzonych na terenie takich miast jak Warszawa, Toruń czy Wrocław wynosi ponad 200 i jest porównywalna z liczbą gatunków występujących w wielu siedliskach naturalnych.

Obecność niektórych ptaków sprawia nam przyjemność, chętnie je dokarmiamy
w przydomowych karmnikach lub w parkach. Inne ledwie tolerujemy, bo „brudzą
i hałasują” w naszym otoczeniu, a o obecności jeszcze innych dowiadujemy się, kiedy zdecydują się sprowadzić ze swoją ptasią rodziną na nasz balkon.

Co roku uwaga opinii publicznej skierowana jest na głośne przypadki działań szczególnie niekorzystnych dla ptaków, jak na przykład wycinanie na terenach osiedli krzewów, będących miejscem bytowania niektórych z nich (wróble, mazurki), czy też pozbawianie miejsc lęgowych gatunków gniazdujących w budynkach (jerzyki, kawki).

Dobrze jest więc poznać ptaki, które zasiedliły miasta, ich zwyczaje i różnorodne potrzeby siedliskowe, tak aby nie szkodzić im źle prowadzonymi inwestycjami,
a jednocześnie umieć pomóc prostymi działaniami.

Pamiętajmy, że ich obecność umila życie, śpiew towarzyszy w wiosenne i letnie poranki, ptaki odżywiające się resztkami spełniają także ważne funkcje sanitarne w mieście, są także swoistym wskaźnikiem jakości środowiska w miastach.

W świadomości wielu osób ptaki w mieście ograniczają się do nielubianych gołębi i ptaków krukowatych oraz do bardziej lubianych wróbli i sikorek. W rzeczywistości ptasi świat w miastach, zwłaszcza podczas migracji i w okresie zimowania, jest znacznie bogatszy. Skład zgrupowania ptaków miejskich zależy od wielu czynników, w tym od specyficznych warunków siedliskowych. Zupełnie inny zestaw gatunków spotkamy podczas spaceru po starym miejskim parku, a inny w trakcie wyjścia na zakupy na terenie nowo wybudowanego osiedla.

Choć tylko niektóre zamieszkują w budynkach, wszystkie występujące w Polsce gatunki nietoperzy i ptaków są objęte ochroną prawną – nawet miejskie gołębie oraz „pospolite” wróble i kawki.

Chronionych ptaków i nietoperzy nie wolno:

 • zabijać,
 • okaleczać,
 • płoszyć,
 • niepokoić,
 • niszczyć ich siedlisk – miejsc rozrodu, wychowu młodych, schronień (na czas dnia i w trakcie zimy, jak ma to miejsce w przypadku nietoperzy),
 • utrudniać dostępu do nich - wyjątkiem jest gołąb miejski, którego siedliska
  i gniazda podlegają ochronie tylko w trakcie obecności piskląt w gnieździe.

Naruszenie zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych bez odpowiedniego zezwolenia lub wbrew jego warunkom jest wykroczeniem i podlega karze grzywny, a nawet aresztu.

Ptaki i nietoperze są trwale związane z obiektami budowlanymi. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że dzielimy z nimi miejsce zamieszkania. Ptaki widujemy tylko przesiadujące na drzewach, dachach czy parapetach, a nietoperzy nie widzimy wcale. Nieświadomość ta trwa do momentu, kiedy budynek musi zostać wyremontowany. Wtedy często następują ptasie i nietoperzowe dramaty – strącane są gniazda z jajami, stropodachy są zamykane, mimo obecności w nich żebrzących o pokarm piskląt, szczeliny w elewacji są zaklejane i zamalowywane, mimo śpiących w nich nietoperzy.

Przepisy chroniące ptaki i nietoperze bytujące w budynkach

 • ustawa o ochronie przyrody
 • rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
 • ustawa o ochronie zwierząt
 • ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
 • Prawo budowlane
 • Kodeks karny

Zwierzęta na i w budynkach oraz miejsca, która najczęściej wykorzystują

Gatunki ptaków najczęściej gniazdujące na i w budynkach:

 • oknówka (lęgi: kwiecień/maj – sierpień)
 • jerzyk (lęgi: maj – sierpień)
 • wróbel, mazurek (obecność: cały rok, lęgi: marzec – sierpień)
 • pustułka (obecność: cały rok, lęgi: marzec/kwiecień – lipiec)
 • kawka (obecność: cały rok, lęgi: marzec/kwiecień – czerwiec)
 • gołąb miejski (obecność i lęgi: cały rok).

Nietoperze w budynkach:

 • kolonie rozrodcze: mroczek późny, nocki, karliki,
 • zimowanie: borowiec wielki, mroczek posrebrzany, mroczek późny, karliki;

Wykorzystywane miejsca:

 • stropodach: jerzyk, kawka, wróbel, gołąb miejski, nietoperze (zima)
 • szczeliny w elewacji: jerzyk, wróbel, mazurek, nietoperze (zima)
 • miejsca związane z rurami spustowymi: jerzyk, wróbel, gołąb miejski
 • strych: gołąb miejski, nietoperze (lato)
 • wnęki balkonowe i okienne: oknówka, gołąb miejski, pustułka.

Więcej informacji na stronie: www.gdos.gov.pl

Delicious is the place to collect and showcase your passions fro Find us on Facebook Add us to your circles on google+ Connect with us on LinkedIn Myspace jest wiodącym serwisem typu social entertainment Follow us on Twitter Teksty zdjęcia filmy, wszystko, co chcesz powiedzieć światu