Jesteś tu:
Zwierzęta w Radomiu > Strona główna
A- A A+

Kącik Adopcyjny

Przygarnij zwierzę ze Schroniska

 • 16.06.2018r-zbrowskiego
  16.06.2018r-Zbrowskiego
 • 12.06.2018r-zolkiewskiego
  12.06.2018r-Żółkiewskiego
 • 09.06.2018r-kosowska
  09.06.2018r-Kosowska
 • 06.06.2018r-odlewnicza
  06.06.2018r-Odlewnicza
 • 06.06.2018r-klwowska
  06.06.2018r-Klwowska
 • 06.06.2018r-klwowska.
  06.06.2018r-Klwowska
 • 05.06.2018r-krzewien
  05.06.2018r-Krzewień
 • 05.06.2018r-kosowska
  05.06.2018r-Kosowska
 • 04.06.2018r-cisowa
  04.06.2018r-Cisowa
 • 03.06.2018r-podwalna
  03.06.2018r-Podwalna
 • 02.06.2018r-godowska
  02.06.2018r-Godowska
 • 27.05.2018r-czarnoleska
  27.05.218r-Czarnolewska
 • 26.05.2018r-wyscigowa
  26.05.2018r-Wyścigowa
 • 25.05.2018r-kasztelanska
  25.05.2018r-Kasztelańska
 • 24.05.2018r-staroopatowska
  24.05.2018r-Staroopatowska
 • 24.06.2018 Barlickiego S.JPG
  24.06.2018
 • 20.06.2018 Wolanowska S.JPG
  20.06.2018
 • 20.06.2018 Ofiar Firleja S.JPG
  20.06.2018
 • 19.06.2018 Marii Gajl S.JPG
  19.06.2018
 • 19.06.2018 Aleksandrowicza S.JPG
  19.06.2018
 • 18.06.2018 Sobieskiego S.JPG
  18.06.2018
 • 16.06.2018 Zbrowskiego S.JPG
  16.06.2018
 • 16.06.2018 Janiszewska S.JPG
  16.06.2018
 • 16.06.2018 Wernera S.JPG
  16.06.2018
 • 17.06.2018 Witosa S.JPG
  17.06.2018
 • 13.06.2018 Skargi S.JPG
  13.06.2018
 • 13.06.2018 Witolda S.JPG
  13.06.2018
 • 12.06.2018 Zolkiewskiego S.JPG
  12.06.2018
 • 12.06.2018 Kilinskiego S.JPG
  12.06.2018
 • 09.06.2018 Kosowska S
  09.06.2018

Aktualności

Od 9 kwietnia do 30 listopada 2018 r. właściciele psów będący mieszkańcami Radomia mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego oznakowania (czipowania)psa.

przez Administrator

Od 9 kwietnia do 30 listopada 2018 r. właściciele psów będący mieszkańcami Radomia mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego oznakowania (czipowania)psa.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie tej akcji wystarczy na wszczepienie czipów 670 psom. Wszczepienie transpordera nie pociąga za sobą żadnych kosztów dla właściciela psa, gmina pokrywa koszty zarówno zakupu czipa, jak i usługi weterynaryjnej.

Zabiegi  wykonywane są  w nw. zakładach weterynaryjnych:

 • Przychodnia Weterynaryjna - Radomskie Centrum Małych Zwierząt,
  ul. Chrobrego 46 lok. 2,  26-600 Radom
 •  Przychodnia Weterynaryjna ,,Zwierzyniec’’,
  ul. Wyścigowa 3E, 26-600 Radom
 • Centrum Zdrowia Zwierząt, Usługi Weterynaryjne ART- WET,
  ul. Miła 17, 26-600 Radom.

 

Warunkiem skorzystania z bezpłatnego oznakowania psa jest:

 • wypełnienie przez właściciela psa wniosku o oznakowanie i rejestrację psa - druki wniosku dostępne są w zakładach leczniczych
 • okazanie  aktualnego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie
 • okazanie książeczki zdrowia psa celem dokonania przez lekarza weterynarii  adnotacji  jego oznakowania oraz wklejenia  kodu kreskowego.

Po oznakowaniu dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela będą wprowadzone do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE – ANIMAL.

Akcja prowadzona jest do 30 listopada 2018 r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na  realizację zadania.

Czipowanie psów w Radomiu  odbywa się już od kilku lat. Akcja cieszy się zainteresowaniem właścicieli czworonogów. W rejestrze Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Radomiu  znajdują się dane ponad 11 tysięcy psów, wśród których są także zwierzęta ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu.

Od 5 kwietnia 2018 r. można skorzystać z bezpłatnej sterylizacji/kastracji psów lub kotów posiadających właścicieli zamieszkujących na terenie miasta Radomia.

przez Administrator

Od 5 kwietnia 2018 r. można skorzystać z  bezpłatnej sterylizacji/kastracji psów lub kotów posiadających właścicieli zamieszkujących na terenie  miasta Radomia.

Usługi te będą świadczone  do 30.11.2018 r. lub do czasu wyczerpania zaplanowanej ilości zabiegów  i zarezerwowanych środków budżetowych na ten cel. Planowanych jest ok. 50 zabiegów.

v  Zabiegi kastracji lub sterylizacji psów i kotów finansowane są przez Gminę wyłącznie w  przypadku właścicieli, którzy dopełnili obowiązku w przypadku psów zaszczepienia  przeciwko wściekliźnie i dodatkowo oznakowanych mikroczipem. Udokumentowanie spełnienia wskazanych wymagań  spoczywa na właścicielach zwierząt.

v  W przypadku posiadania kilku zwierząt domowych (psów lub kotów) ich właściciel będzie mógł ubiegać się w 2018 r. o bezpłatne wykonanie zabiegu kastracji lub sterylizacji tylko jednego zwierzęcia.

Usługa jest świadczona w Przychodni Weterynaryjnej ,,Pankracy''przy ul. Maratońskiej 1/1 w Radomiu.

tel. kontaktowy: 48  33  15 276

Chcąc skorzystać z bezpłatnego zabiegu , właściciel zwierzęcia powinien:

 1. Ustalić  telefonicznie  wizytę kwalifikującą i badanie kliniczne przed zabiegiem
  z przychodnią weterynaryjną, stanowiące czynnik dopuszczający do wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji.
 2. Po zakwalifikowaniu do zabiegu - wypełnić specjalny formularz ,,Karta sterylizacji lub kastracji psa lub kota posiadającego właściciela’’ oraz okazać dokument potwierdzający posiadane prawa do zwierzęcia (okazanie książeczki szczepień psa/kota oraz  rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia).
 3. Dostarczyć zwierzę do zabiegu sterylizacji/kastracji w terminie ustalonym
  z lekarzem weterynarii wykonującym usługę, a po wykonanym zabiegu – odebrać je  we własnym zakresie we wskazanym przez lekarza terminie.

Dodatkowe informacje:

v  Przy wydawaniu zwierzęcia po wykonanym zabiegu sterylizacji/kastracji  lekarz weterynarii przekaże właścicielowi ustne zalecenia dotyczące opieki nad zwierzęciem po zabiegu.

v  W przypadku, gdy zwierzę po zabiegu i po okresie rekonwalescencji nie zostanie odebrane przez właściciela lub inną osobę upoważnioną przez właściciela zwierzęcia do jego odbioru, lekarz weterynarii zobowiązany będzie do poinformowania o tym fakcie Urząd Miejski, który w porozumieniu z  Ekopatrolem Straży Miejskiej w Radomiu ustali dalsze postępowanie ze zwierzęciem.

Głównym  celem akcji jest:

 • popularyzacja humanitarnej metody ograniczenia nadpopulacji zwierząt domowych,  w szczególności psów i kotów
 • zwiększenie świadomości właścicieli zwierząt domowych w zakresie odpowiedzialności za swoje zwierzęta i ich potomstwo
 • zwrócenie uwagi na problem, jakim jest niekontrolowane rozmnażanie się zwierząt domowych w świetle ich bezdomności, przepełnionych schronisk, masowej i często tragicznej śmierci lub przypadków bestialskiego uśmiercania.

W dniu 15 kwietnia 2018 r. (niedziela) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu przy ul.Witosa 96 odbędzie się ,,BIEG NA 6 ŁAP''

przez Administrator

W dniu 15 kwietnia 2018 r. (niedziela) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu przy ul.Witosa 96 odbędzie się ,,BIEG NA 6 ŁAP''.

Już  drugi taki bieg w Radomiu !!! w roku 2017 akcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta.
Zapisy obowiązują wyłącznie biegaczy - telkon kontaktowy do koordynatora akcji:  791 44 84 14
Spacerowiczów zapraszamy bez zapisów.
Bieg rozpocznie się o godz. 10.45 wspólną rozgrzewką!
Na trasę wyruszamy o 11.00
W tym roku niech wszystkie psiaki opuszczą swoje boksy!
Odwiedźcie stronę Bieg na 6 łap - Radom
Zapraszamy i do zobaczenia !!!

 

10 marca 2018 r. w Radomiu ruszyła akcja sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów

przez Administrator

W ramach ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Radomia otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadania publicznego w 2018 r.  udzielono dotacji nw.  organizacjom pozarządowym:

v  Radomskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami

v  Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt "4 Łapy".

Na ten cel  Gmina Miasta Radomia przeznaczyła kwotę w wysokości 20 000,00 zł.

Osoby  opiekujące się dziko żyjącymi kotami mogą zgłaszać się do koordynatorów, którzy przy pomocy opiekunów  odłowią zwierzęta, a następnie przetransportują  je do wybranych lecznic weterynaryjnych.  W lecznicach oprócz zabiegów chirurgicznych zwierzęta będą odpchlone, odrobaczone oraz oznakowane.
W ramach zadania realizowane będzie również dokarmianie kotów w okresie utrudnionego dostępu do pokarmu (okres jesienno-zimowy). Akcja trwa do 31 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "4 Łapy": 783 640 115 lub 692 492 757

Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami: 693 253 362

W 2017 r. ramach takiej akcji:

- wysterylizowano/wykastrowano 158 kotów,

- objęto dokarmianiem ok. 600 kotów dziko żyjących,

- wydano 398,66 kg karmy opiekunom kotów wolno żyjącym,

- przeprowadzono szereg działań  edukacyjnych w zakresie właściwych postaw człowieka wobec kotów wolno żyjących (plakaty - 150 szt. i ulotki - 500 szt.),

- promowano akcję na stronach internetowych organizacji pozarządowych,
na portalach społecznościowych (facebook) oraz w mediach - Radio PLUS, Radom - Co za dzień, Mój Radom.

Na  ten cel  w roku 2017 Gmina Miasta Radomia wydatkowała środki finansowe
w wysokości  20 000,00 zł.

Uchwalony ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia na 2018 rok''

przez Administrator

Uchwałą nr 612/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2018 r. został przyjęty ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia na 2018 rok''.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie jest zadaniem, którego celem jest rozwiązywanie złożonego problemu, spowodowanego głównie takimi przyczynami, jak:

- niekontrolowane rozmnażanie zwierząt,

- porzucanie zwierząt przez ich właścicieli,

- niski poziom wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności,
ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Program stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zadania i zasady zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Przyjęty na 2018 r. Program obejmuje swoim zakresem realizację następujących zadań:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) sterylizacja lub kastracja zwierząt domowych z terenu Gminy, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod opieką których zwierzęta pozostają;

5) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;

6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

7) usypianie ślepych miotów;

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

10) znakowanie zwierząt.

Podstawowym zadaniem Gminy jest zapewnienie schronienia i opieki zwierzętom bezdomnym, udzielanie pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz poszkodowanym w innych przypadkach losowych, poszukiwanie nowych domów poprzez promocję adopcji zwierząt przebywających w Schronisku.

Ważnym elementem Programu jest sukcesywne elektroniczne znakowanie psów, które przyczynia się do porządkowania problematyki bezdomnych zwierząt, jest  mechanizmem ułatwiającym identyfikowanie właścicieli zagubionych psów, pozwalający także na kontrolę ich populacji w mieście. Plan znakowania zwierząt obejmuje również elektroniczne znakowanie psów i kotów przebywających
w Schronisku oraz ich rejestrowanie w elektronicznej bazie danych.

Podstawowym czynnikiem zapobiegania bezdomności zwierząt jest sterylizacja
i kastracja zwierząt posiadających  właścicieli.

W bieżącym roku Gmina  umożliwi właścicielom zwierząt zamieszkałym na terenie Radomia skorzystanie z bezpłatnej sterylizacji lub kastracji kotów i psów we wskazanym zakładzie weterynaryjnym. W danym roku właściciel może skorzystać z tego zabiegu tylko dla jednego zwierzęcia.

Akcja ta będzie prowadzona do czasu wyczerpania zarezerwowanych na ten cel środków finansowych.

 

 

Delicious is the place to collect and showcase your passions fro Find us on Facebook Add us to your circles on google+ Connect with us on LinkedIn Myspace jest wiodącym serwisem typu social entertainment Follow us on Twitter Teksty zdjęcia filmy, wszystko, co chcesz powiedzieć światu