Jesteś tu:
Zwierzęta w Radomiu > Strona główna
A- A A+

Kącik Adopcyjny

Przygarnij zwierzę ze Schroniska

 • 13.10.2021r-konopnickiej
  13.10.2021r-Konopnickiej
 • 11.10.2021r-stara wola golebiowska
  11.10.2021r-Stara Wola Gołębiowska
 • 09.10.2021r-poludniowa
  09.10.2021r-Południowa
 • 30.09.2021r-renesansowa
  30.09.2021r-Renesansowa
 • 29.09.2021r-kielecka
  29.09.2021r-Kielecka
 • Krychnowicka
  14.08.2021r-Krychnowicka
 • 15.08.2021r-kujawska
  15.08.2021r-Kujawska
 • 17.08.2021r-padereskiego
  17.08.2021r-Paderewskiego
 • 14.08.2021r-wronckiej
  14.08.2021r-Wronckiej
 • 09.08.2021r-traugutta
  09.08.2021r-Traugutta
 • 09.08.2021r-struga
  09.08.2021r-Struga
 • 05.08.2021r-Kozienicka
  05.08.2021r-Kozienicka
 • 02.08.2021r-1905go Roku
  02.08.2021r-1905go Roku
 • 28.07.2021r-Batorego
  28.07.2021r-Batorego
 • 12.07.2021rZwolenska
  12.07.2021r-Zwoleńska
 • 01.12.2021 Krolowej Jadwigi S
  01.12.2021
 • 02.12.2021 Warszawska S
  02.12.2021
 • 02.12.2021 Wosnicka S
  02.12.2021
 • 02.12.2021 Pilsudskiego S
  02.12.2021
 • 02.12.2021 Witosa S
  02.12.2021
 • 01.12.2021 Kelles Krauza S
  01.12.2021
 • 30.11.2021 Pilsudskiego S
  30.11.2021
 • 25.11.2021 M. Gajl L
  25.11.2021
 • 24.11.2021 Urszuli L
  24.11.2021
 • 23.11.2021 Krychnowicka S
  23.11.2021
 • 23.11.2021 Wosnicka S
  23.11.2021
 • 23.11.2021 Struga S
  23.11.2021
 • 21.11.2021 Wolanowska S
  21.11.2021
 • 20.11.2021 Rondo Kozienickie S
  20.11.2021
 • 19.11.2021 Kotarbinskiego L
  19.11.2021

Aktualności

OBOWIĄZEK SZCZEPIENIA OCHRONNEGO PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

przez Administrator

Obowiązek ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie spoczywający na posiadaczach zwierząt

Zgodnie z  art. 56, ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia11 marca 2004 r. ( t. j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 1421)

Obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
  podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia,
a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie

Szczepienie przeciwko wściekliźnie musi spełniać następujące warunki:

 • szczepionka została podana przez upoważnionego lekarza weterynarii;
 • wiek zwierzęcia domowego w dniu, w którym zostało zaszczepione, wynosił co najmniej 12 tygodni;
 • upoważniony lekarz weterynarii lub urzędowy lekarz weterynarii wskazał datę podania szczepionki w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego;
 • data podania szczepionki nie jest wcześniejsza niż data wszczepienia transpondera lub wykonania tatuażu lub data odczytu transpondera lub tatuażu podana w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego;
 • okres ważności szczepienia liczy się od nabycia odporności ochronnej, przy czym musi minąć co najmniej 21 dni od wypełnienia protokołu szczepienia wymaganego przez producenta dla szczepienia pierwotnego, do końca okresu odporności ochronnej, jak określono w specyfikacji technicznej pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, (tzn. zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki); upoważniony lekarz weterynarii lub urzędowy lekarz weterynarii wskazuje okres ważności szczepienia w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego;
 • ponowne szczepienie musi zostać uznane za szczepienie pierwotne, jeżeli nie zostało przeprowadzone w okresie ważności poprzedniego szczepienia, o którym mowa w punkcie powyżej.

Trwa akcja bezpłatnej sterylizacji/kastracji psów i kotów posiadających włascicieli pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia.

przez Administrator

Od 1 września 2021 r. można skorzystać z  bezpłatnej sterylizacji/kastracji psów lub kotów posiadających właścicieli  pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia.

Usługi te będą świadczone do 30.11.2021 r. lub do czasu wyczerpania zarezerwowanych środków budżetowych na ten cel.

Warunkiem  skorzystania z zabiegu finansowanego przez Gminę Miasta Radomia jest:

 1. Posiadanie miejsca zamieszkania właściciela zwierzęcia na terenie Gminy Miasta Radomia.
 2. Okazanie książeczki zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia.
 3. Wypełnienie przez właściciela zwierzęcia ,,Karty na wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota posiadającego właściciela na koszt Gminy Miasta Radomia’’
 4. W przypadku psa okazanie numeru czipa, w celu potwierdzenia faktu jego oznakowania oraz okazanie aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Usługa jest świadczona w Przychodni Weterynaryjnej
,,ZWIERZ się nam’’
z siedzibą w Radomiu przy ul. Orląt Lwowsikch 7.

tel. kontaktowy: 600 100 475

Chcąc skorzystać z bezpłatnego zabiegu, właściciel zwierzęcia powinien:

 1. Ustalić  telefonicznie  wizytę kwalifikującą i badanie kliniczne przed zabiegiem
  z przychodnią weterynaryjną, stanowiące czynnik dopuszczający do wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji.
 2. Po zakwalifikowaniu do zabiegu dostarczyć zwierzę do zabiegu sterylizacji/kastracji w terminie ustalonym z lekarzem weterynarii wykonującym usługę, a po wykonanym zabiegu – odebrać je  we własnym zakresie we wskazanym przez lekarza terminie.
 3. Wypełnić specjalny formularz (do pobrania  w przychodni)  ,,Karta na wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji* psa/kota* posiadającego właściciela na koszt Gminy Miasta Radomia’’.

WAŻNE:

 1. Podczas zabiegu, suki i kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui.
 2. Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
 3. Minimum 8 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
 4. Przy wydawaniu zwierzęcia po wykonanym zabiegu sterylizacji/kastracji  lekarz weterynarii przekaże właścicielowi ustne zalecenia dotyczące opieki nad zwierzęciem po zabiegu, których należy przestrzegać.

 

Dodatkowe informacje:

Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność wykonania badań dodatkowych (np. EKG, USG, RTG, badanie krwi, badanie moczu) Gmina nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi innych  kosztów dodatkowych zabiegów/usług. Decydujące zdanie w sprawie koniecznych badań  ma lekarz, który będzie operował zwierzę.

Głównym  celem akcji jest:

 • popularyzacja humanitarnej metody ograniczenia nadpopulacji zwierząt domowych,  w szczególności psów i kotów;
 • zwiększenie świadomości właścicieli zwierząt domowych w zakresie odpowiedzialności za swoje zwierzęta i ich potomstwo;
 • zwrócenie uwagi na problem, jakim jest niekontrolowane rozmnażanie się zwierząt domowych w świetle ich bezdomności, przepełnionych schronisk, masowej i często tragicznej śmierci lub przypadków bestialskiego uśmiercania.

 

 

INFORMACJA DLA OPIEKUNÓW WOLNO ŻYJACYCH KOTÓW

przez Administrator

 

INFORMACJA DLA OPIEKUNÓW WOLNO ŻYJACYCH KOTÓW

Środki finansowe przeznaczone na rok 2021 na zabiegi sterylizacji/kastracji dziko żyjacych kotów zostały wyczerpane.

Stowarzyszenie Przyjacił Zwierzat ,,4 ŁAPY'' - informuje że w ramach  zadania publicznego pn. ,,Pomoc dziko żyjącym kotom poprzez sterylizację/kastrację, dokarmianie oraz edukacja mieszkańców  w zakresie właściwego postępowania w stosunku do tych zwierząt’’, opiekunowie kotów wolno żyjacych  mogą zgłaszać chęć otrzymania karmy dla kotów w okresie jesienno-zimowym do nw. koordynatorów zadania, którzy zapisuja na listę.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "4 Łapy":

- Joanna tel. 509-248-699 po godz. 15:00

- Magda tel. 514-083-544

oraz

- za pomocą e-mail: 4lapy@4lapy.org.pl

lub przez formularz kontaktowy na stronie: www.4lapy.org.pl

 

OSTRZEŻENIE - wścieklizna u lisów.

przez Administrator

Uwaga!

wścieklizna u lisów!

Obszarem zagrożonym wścieklizną zostały objęte tereny powiatów: garwolińskiego, mińskiego i otwockiego oraz dzielnic: Wawer, Wesoła M. St. Warszawy, miasta Radom, powiatu radomskiego i  kozienickiego.

           Na obszarze zagrożonym wścieklizną obowiązuje m. in.:

Zakaz

 • Organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę oraz polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych na dziki bez udziału psów i nagonki

 

Nakaz

 • trzymania psów na smyczy lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów
  w zamknięciu;
 • pozostawiania zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach

 

Jak postępować w przypadku pojawienia się dzikiego zwierzęcia na posesji?

 

 • nie płosz go, zostaw otwartą bramę, a zwierzę samo spokojnie wróci do swojego naturalnego środowiska,
 • gdy uznasz, że zwierzę zachowuje się nietypowo, powiadom służby interwencyjne, np. policję, straż miejską/gminną, lub Powiatowego Lekarza Weterynarii – ZWIERZĘTA KTÓRE DZIWNIE SIĘ ZACHOWUJĄ, MOGĄ BYĆ CHORE LUB RANNE.

Jak postępować w sytuacji natknięcia się na padłego lisa?

 • nie dotykaj zwłok zwierzęcia i jeśli to możliwe nie zbliżaj się do nich,
 • powiadom niezwłocznie Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • w miarę możliwości oznakuj miejsce znalezienia padłego lisa, by ułatwić jego odnalezienie przez odpowiednie służby.

 

Jak postępować w przypadku pogryzienia lub pokąsania przez dzikie zwierzę?

 • dokładnie oczyść zranione miejsce – przemyj ranę ciepłą wodą z mydłem, a następnie dokładnie ją  odkaź i zabandażuj (nie należy przedwcześnie tamować krwi, gdyż krew może też wypłukać wirusa z rany)
 • niezwłocznie zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu lub zadzwoń na pogotowie ratunkowe lub numer 112
 • jeśli doszło do pogryzienia przez dzikie zwierzę, a nie ma możliwości podjęcia obserwacji weterynaryjnej zwierzęcia w kierunku wścieklizny, poddaj się szczepieniu przeciwko wściekliźnie
 • w przypadku pogryzienia przez zwierzęta domowe, należy ustalić właściciela zwierzęcia (imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie kontakt telefoniczny), w celu zgłoszenia go do obserwacji weterynaryjnej w kierunku wścieklizny
 • jeżeli ustalenie właściciela zwierzęcia domowego jest niemożliwe, poddaj się szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

SPOTKAĆ DZIKA

przez Administrator

W ostatnich latach coraz częściej dzika można spotkać nie tylko w lesie. Dokarmiane i zwabiane jedzeniem zwierzęta coraz częściej zapuszczają się na tereny miejskie. Jak należy się zachować w takiej sytuacji?

Czy jedynym wyjściem jest „zmykanie na drzewo”?

Spotkać dzika

Wbrew powszechnej opinii, o spotkanie dzika w dzień nie jest tak łatwo. Z natury są to zwierzęta prowadzące nocny tryb życia. W dzień odpoczywają, a nocą żerują. Żeby więc w porze dziennej natknąć się na dzika, trzeba zbliżyć się do jego kryjówki.

W ostatnich latach wśród dzików obserwowany jest proces zmiany trybu życia na dzienny. Powodem tego jest bezmyślne dokarmianie. Wiele osób, widząc głodne zwierzę (szczególnie z młodymi), daje mu jedzenie nie zdając sobie przy tym sprawy
z tego, że następnego dnia sytuacja może się powtórzyć.

Zwierzęta szybko przyzwyczajają się do tego, że ten sposób zdobywania pożywienia jest łatwiejszy i o wiele bardziej skuteczny. Kolejne pokolenia uczą się przez to żebrania o pokarm. Opuszczają swoje środowisko naturalne, aby zamieszkać w okolicach siedzib ludzkich. Przeniesione potem siłą do lasu (np. po uśpieniu) nie potrafią już sobie poradzić bez dokarmiania. Pozostając w mieście niejednokrotnie są potrącane przez samochody. Bywają też skrajne przypadki, kiedy dziki zostają zestrzelone z powodu zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi.

Zagrożenia ze strony dzików:

 • W okolicach ruchliwych szlaków komunikacyjnych oraz na drogach biegnących przez lasy lub w ich pobliżu dziki są zagrożeniem dla ruchu kołowego i mogą powodować tragiczne w skutkach wypadki;
 • Ranny (w tym potrącony przez samochód dzik) oraz chroniąca swoje młode locha mogą być agresywne i bardzo niebezpieczne;
 • Dziki wyrządzają spore szkody na gruntach uprawnych, ogródkach działkowych, ogrodach, oraz placach zabaw i skwerach leżących w pobliżu lasów.

Zasady prewencji w zakresie pojawiania się dzików:

 • Należy bezwzględnie utrzymywać czystość i porządek na terenach swoich nieruchomości (nieskoszone grunty, w tym nieużytki i łąki, stanowią schronienie dla zwierzyny dziko żyjącej, która może stwarzać zagrożenie i wyrządzać szkody materialne);
 • W żadnym wypadku nie należy wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nie przeznaczonych (w tym na łąki i nieużytki), gdyż mogą one przyciągać dziko żyjącą zwierzynę, poszukującą łatwej zdobyczy.

Sposób postępowania w wypadku spotkania dzików:

 • W wypadku zauważenia dzika, gdy samemu nie zostało się przez niego dostrzeżonym nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Należy spokojnie oddalić się z tego miejsca.
 • Jeśli doszło do spotkania, nie wolno dzika niepokoić. Najlepszym wyjściem jest stanie w bezruchu, gdyż ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku.
 • W razie nieprzewidzianego kontaktu z dzikami w otwartym terenie, w żadnym wypadku nie wolno się do nich zbliżać! Należy zachowywać się na tyle głośno, aby zwierzę mogło nas wcześnie zauważyć (z natury dzik nie zaatakuje człowieka, jeżeli nie zostanie sprowokowany).
 • W przypadku spotkania z dzikiem w terenie zamkniętym, nie należy zwierzęcia łapać, szczuć na niego psa, ani zapędzać do miejsc, z których nie ma drogi ucieczki (sprowokowany lub bez możliwości ucieczki dzik na pewno zaatakuje!).
 • W celu przepłoszenia dzika, należy klaskać lub wykonywać szybkie ruchy rękami w miejscu. W żadnym wypadku dzika nie wolno gonić!;
 • W miejscach zauważenia świeżych śladów bytności dzików (zryty teren) należy zachować szczególną ostrożność.
 • Nie wolno szczuć dzików psami; psy wyprowadzane winny być na smyczy.
 • Szczególnie po zmroku należy unikać zarośli oraz łąk zlokalizowanych poza obszarem zabudowanym.
 • Dzieci nie powinny samotnie przebywać w rejonach, gdzie pojawiają się dziki. 
 • Małe dzieci powinny być zawsze pod opieką dorosłych.
 • Dzik, który sprawia wrażenie oswojonego, nadal pozostaje niebezpiecznym zwierzęciem. Nie wolno więc do niego podchodzić, drażnić, głaskać, karmić.
 • Nie wolno dokarmiać dzików!
 • Śmietniki przy posesjach należy zamykać, nie należy zostawiać worków ze śmieciami obok pojemników na śmieci.
 • Należy zgłaszać służbom komunalnym wszystkie nielegalne wysypiska odpadów, także fakt podrzucania odpadów komunalnych do koszy na śmieci usytuowanych na przystankach autobusowych oraz w innych miejscach nie przeznaczonych do tego celu.

Dzik w lesie

Spotkanie samotnego dzika w lesie wcale nie musi być groźne, pod warunkiem zachowania odpowiednich środków ostrożności. Przede wszystkim nie należy wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. W przypadku, kiedy nie zostało się dostrzeżonym przez zwierzę, wystarczy spokojnie się oddalić. Jeśli jednak doszło do spotkania „oko w oko”, nie wolno dzika niepokoić. Najlepszym wyjściem jest „udawanie drzewa”, czyli po prostu stanie w bezruchu. Ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku.

Dużo gorzej wygląda sytuacja w przypadku natknięcia się na lochę z młodymi – zaniepokojona staje się bardzo agresywna. Dlatego po spotkaniu młodych dzików absolutnie nie wolno ich dotykać, zaczepiać, ani tym bardziej atakować. Schemat postępowania przy spotkaniu jest ten sam, co w przypadku samotnego dzika, jednak trzeba tutaj zachować szczególną ostrożność. Jeśli natomiast locha szykuje się do ataku, nie pozostaje nic innego jak salwować się ucieczką na przysłowiowe drzewo.

Młode dziki rodzą się w okolicach kwietnia, więc jest duże prawdopodobieństwo spotkania matki z młodymi. Dlatego wybierając się do lasu, najlepiej poruszać się spokojnie. Jednocześnie warto obserwować, czy w okolicy nie ma przypadkiem śladów obecności dzika, oraz nasłuchiwać „odgłosów przyrody”. Mówiąc krótko i bez zbytniego demonizowania – w lesie trzeba być po prostu ostrożnym.

Dzik w mieście

Zachowanie w przypadku spotkania dzika w mieście jest takie samo jak w lesie, z tym że oczywiście w najbardziej niebezpiecznych przypadkach można znaleźć więcej kryjówek. Jednak dzik w mieście stanowi zagrożenie. Przede wszystkim należy pamiętać, że nawet jeśli dzik jest już oswojony, to wciąż pozostaje niebezpiecznym zwierzęciem. Nie wolno więc do niego podchodzić, głaskać, karmić z ręki. Najlepiej zawiadomić odpowiednie służby.

„Dzik jest dziki”?

Dziki coraz bardziej przyzwyczajają się do obecności człowieka. Nic dziwnego – zagarniamy pod zabudowę wciąż nowe tereny. Przyroda nieustannie jednak domaga się swoich praw do zamieszkiwania naszej planety. Dzikie zwierzęta muszą przecież gdzieś żyć. Jednak ludzie, zamiast pozostawić je w spokoju, wolą je dokarmiać, aby mieć potem czyste sumienie. Efekty takiego dokarmiania widoczne są już nie tylko
w przypadku dzików.

 

Zagrożenia ze strony dzików:

 • W okolicach ruchliwych szlaków komunikacyjnych oraz na drogach biegnących przez lasy lub w ich pobliżu dziki są zagrożeniem dla ruchu kołowego i mogą powodować tragiczne w skutkach wypadki;
 • Ranny (w tym potrącony przez samochód dzik) oraz chroniąca swoje młode locha mogą być agresywne i bardzo niebezpieczne;
 • Dziki wyrządzają spore szkody na gruntach uprawnych, ogródkach działkowych, ogrodach, oraz placach zabaw i skwerach leżących w pobliżu lasów.

Zasady prewencji w zakresie pojawiania się dzików:

 • Należy bezwzględnie utrzymywać czystość i porządek na terenach swoich nieruchomości (nieskoszone grunty, w tym nieużytki i łąki, stanowią schronienie dla zwierzyny dziko żyjącej, która może stwarzać zagrożenie i wyrządzać szkody materialne);
 • W żadnym wypadku nie należy wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nie przeznaczonych (w tym na łąki i nieużytki), gdyż mogą one przyciągać dziko żyjącą zwierzynę, poszukującą łatwej zdobyczy.

Sposób postępowania w wypadku spotkania dzików:

 • W wypadku zauważenia dzika, gdy samemu nie zostało się przez niego dostrzeżonym nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Należy spokojnie oddalić się z tego miejsca.
 • Jeśli doszło do spotkania, nie wolno dzika niepokoić. Najlepszym wyjściem jest stanie w bezruchu, gdyż ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku.
 • W razie nieprzewidzianego kontaktu z dzikami w otwartym terenie, w żadnym wypadku nie wolno się do nich zbliżać! Należy zachowywać się na tyle głośno, aby zwierzę mogło nas wcześnie zauważyć (z natury dzik nie zaatakuje człowieka, jeżeli nie zostanie sprowokowany).
 • W przypadku spotkania z dzikiem w terenie zamkniętym, nie należy zwierzęcia łapać, szczuć na niego psa, ani zapędzać do miejsc, z których nie ma drogi ucieczki (sprowokowany lub bez możliwości ucieczki dzik na pewno zaatakuje!).
 • W celu przepłoszenia dzika, należy klaskać lub wykonywać szybkie ruchy rękami w miejscu. W żadnym wypadku dzika nie wolno gonić!;
 • W miejscach zauważenia świeżych śladów bytności dzików (zryty teren) należy zachować szczególną ostrożność.
 • Nie wolno szczuć dzików psami; psy wyprowadzane winny być na smyczy.
 • Szczególnie po zmroku należy unikać zarośli oraz łąk zlokalizowanych poza obszarem zabudowanym.
 • Dzieci nie powinny samotnie przebywać w rejonach, gdzie pojawiają się dziki. 
 • Małe dzieci powinny być zawsze pod opieką dorosłych.
 • Dzik, który sprawia wrażenie oswojonego, nadal pozostaje niebezpiecznym zwierzęciem. Nie wolno więc do niego podchodzić, drażnić, głaskać, karmić.
 • Nie wolno dokarmiać dzików!
 • Śmietniki przy posesjach należy zamykać, nie należy zostawiać worków ze śmieciami obok pojemników na śmieci.
 • Należy zgłaszać służbom komunalnym wszystkie nielegalne wysypiska odpadów, także fakt podrzucania odpadów komunalnych do koszy na śmieci usytuowanych na przystankach autobusowych oraz w innych miejscach nie przeznaczonych do tego celu.

 

Delicious is the place to collect and showcase your passions fro Find us on Facebook Add us to your circles on google+ Connect with us on LinkedIn Myspace jest wiodącym serwisem typu social entertainment Follow us on Twitter Teksty zdjęcia filmy, wszystko, co chcesz powiedzieć światu