Jesteś tu:
Zwierzęta w Radomiu > Strona główna
A- A A+

Kącik Adopcyjny

Przygarnij zwierzę ze Schroniska

 • 28.02.2018r-janowska
  28.02.2018r-Janowska
 • 27.02.2018r-taczowska
  27.02.2018r-Taczowska
 • 27.02.2018r-armii krajowej
  27.02.2018r-Armii Krajowej
 • 26.02.2018r-czackiego
  26.02.2018r-Czackiego
 • 24.02.2018-zlota
  24.02.2018r-Złota
 • 08.02.2018r-jagiellonska
  08.02.2018r-Jagielońska
 • 07.02.2018r-gdynska
  07.02.2018r-Gdyńska
 • 01.02.2018r-kapturska
  01.02.2018r-Kapturska
 • 16.01.2018r-cichawy
  16.01.2018r-Cichawy
 • 16.01.2018r-cichawy.
  16.01.2018r-Cichawy
 • 15.01.2018r-zeromskiego
  15.01.2018r-Żeromskiego
 • 13.01.2018r-starokrakowska.JPG
  13.01.2018r-Starokrakowska
 • 10.01.2018r-starowiejska
  10.01.2018r-Starowiejska
 • 10.01.2018r-limanowskiego
  10.01.2018r-Limanowskiego
 • 09.01.2018r-chrobrego
  09.01.2018r-Chrobrego
 • 20.03.2018 Orkana S.JPG
  20.03.2018
 • 20.03.2018 Kozienicka S.JPG
  20.03.2018
 • 20.03.2018 Konarska S.JPG
  20.03.2018
 • 18.03.2018 Potkanskiego S.JPG
  18.03.2018
 • 17.03.2018 Struga S.JPG
  17.03.2018
 • 17.03.2018 Osiedlowa S.JPG
  17.03.2018
 • 15.03.2018 Kierzkowska S
  15.03.2018
 • 15.03.2018 Daszynskiego S .JPG
  15.03.2018
 • 14.03.2018 Stalowa L
  14.03.2018
 • 11.03.2018 Limanowskiego S.JPG
  11.03.2018
 • 11.03.2018 Limanowskiego.S.JPG
  11.03.2018
 • 10.03.2018 Rataja S.JPG
  10.03.2018
 • 10.03.2018 Starokrakowska S.JPG
  10.03.2018
 • 08.03.2018 Giserska S.JPG
  08.03.2018
 • 07.03.2018 Wolanowska S.JPG
  07.03.2018

Aktualności

10 marca 2018 r. w Radomiu ruszyła akcja sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów

przez Administrator

W ramach ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Radomia otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadania publicznego w 2018 r.  udzielono dotacji nw.  organizacjom pozarządowym:

v  Radomskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami

v  Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt "4 Łapy".

Na ten cel  Gmina Miasta Radomia przeznaczyła kwotę w wysokości 20 000,00 zł.

Osoby  opiekujące się dziko żyjącymi kotami mogą zgłaszać się do koordynatorów, którzy przy pomocy opiekunów  odłowią zwierzęta, a następnie przetransportują  je do wybranych lecznic weterynaryjnych.  W lecznicach oprócz zabiegów chirurgicznych zwierzęta będą odpchlone, odrobaczone oraz oznakowane.
W ramach zadania realizowane będzie również dokarmianie kotów w okresie utrudnionego dostępu do pokarmu (okres jesienno-zimowy). Akcja trwa do 31 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "4 Łapy": 783 640 115 lub 692 492 757

Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami: 693 253 362

W 2017 r. ramach takiej akcji:

- wysterylizowano/wykastrowano 158 kotów,

- objęto dokarmianiem ok. 600 kotów dziko żyjących,

- wydano 398,66 kg karmy opiekunom kotów wolno żyjącym,

- przeprowadzono szereg działań  edukacyjnych w zakresie właściwych postaw człowieka wobec kotów wolno żyjących (plakaty - 150 szt. i ulotki - 500 szt.),

- promowano akcję na stronach internetowych organizacji pozarządowych,
na portalach społecznościowych (facebook) oraz w mediach - Radio PLUS, Radom - Co za dzień, Mój Radom.

Na  ten cel  w roku 2017 Gmina Miasta Radomia wydatkowała środki finansowe
w wysokości  20 000,00 zł.

Uchwalony ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia na 2018 rok''

przez Administrator

Uchwałą nr 612/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2018 r. został przyjęty ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia na 2018 rok''.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie jest zadaniem, którego celem jest rozwiązywanie złożonego problemu, spowodowanego głównie takimi przyczynami, jak:

- niekontrolowane rozmnażanie zwierząt,

- porzucanie zwierząt przez ich właścicieli,

- niski poziom wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności,
ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Program stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zadania i zasady zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Przyjęty na 2018 r. Program obejmuje swoim zakresem realizację następujących zadań:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) sterylizacja lub kastracja zwierząt domowych z terenu Gminy, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod opieką których zwierzęta pozostają;

5) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;

6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

7) usypianie ślepych miotów;

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

10) znakowanie zwierząt.

Podstawowym zadaniem Gminy jest zapewnienie schronienia i opieki zwierzętom bezdomnym, udzielanie pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz poszkodowanym w innych przypadkach losowych, poszukiwanie nowych domów poprzez promocję adopcji zwierząt przebywających w Schronisku.

Ważnym elementem Programu jest sukcesywne elektroniczne znakowanie psów, które przyczynia się do porządkowania problematyki bezdomnych zwierząt, jest  mechanizmem ułatwiającym identyfikowanie właścicieli zagubionych psów, pozwalający także na kontrolę ich populacji w mieście. Plan znakowania zwierząt obejmuje również elektroniczne znakowanie psów i kotów przebywających
w Schronisku oraz ich rejestrowanie w elektronicznej bazie danych.

Podstawowym czynnikiem zapobiegania bezdomności zwierząt jest sterylizacja
i kastracja zwierząt posiadających  właścicieli.

W bieżącym roku Gmina  umożliwi właścicielom zwierząt zamieszkałym na terenie Radomia skorzystanie z bezpłatnej sterylizacji lub kastracji kotów i psów we wskazanym zakładzie weterynaryjnym. W danym roku właściciel może skorzystać z tego zabiegu tylko dla jednego zwierzęcia.

Akcja ta będzie prowadzona do czasu wyczerpania zarezerwowanych na ten cel środków finansowych.

 

 

Zima! Pamiętajmy o naszych pupilach!

przez Administrator

Zima !!! To ciężki czas dla zwierząt.

Nie zapominajmy o psach  – zarówno tych pozostających w zimie na zewnątrz, jak
i  domowych.

Psy, spędzające zimę w budzie powinny mieć ją dobrze ocieploną, osłoniętą od wiatru. Nie zapominajmy, że zgodnie z prawem nie wolno trzymać psa na uwięzi dłużej niż 12 godzin, zaś sam łańcuch nie może być krótszy niż 3 metry.

W czasie mrozów wskazane jest dobrze je karmić, przede wszystkim dajmy im  ciepły posiłek. Należy wpuścić je  do domu, do piwnicy lub do  innego ciepłego miejsca, gdzie przetrwają te trudne mroźne dni.

Wychodząc z psami na spacer należy je odpowiednio przygotować  zwłaszcza w przypadku psów małych lub krótkowłosych – pamiętać należy o dodatkowym zabezpieczeniu na przykład w postaci  „kubraczka”, a u wszystkich psów postarać się o ochronę łap. Można użyć w tym celu natłuszczającego kremu lub oliwki.

Sam spacer powinien być stosunkowo krótki, ale energiczny.  Brak ruchu w połączeniu
z bardzo niską temperaturą może być zabójczy dla domowego pupila.
Brak ruchu u psa to podstawowy czynnik wychłodzenia organizmu, należy zwolnić zwierzę
z łańcucha podczas silnych mrozów i zapewnić mu dużo ruchu.

Nie zapominajmy również o  kotach wolno żyjących, które  w miastach są naturalnym sprzymierzeńcem człowieka w walce z gryzoniami – udostępnijmy im schronienie, przede wszystkim w piwnicach budynków mieszkalnych, w nieużywanym wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym,  gdzie przetrwają   trudny okres zimowy.

SPRAWOZDANIE z realizacji zadań ujętych w PROGRAMIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIASTA RADOMIA W 2017 R.

przez Administrator

SPRAWOZDANIE 

z realizacji zadań ujętych w PROGRAMIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIASTA RADOMIA W 2017 R.

Zapewnienie całodobowej opieki nad zwierzętami odłowionymi z terenu Gminy Miasta Radomia w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu.

Wszystkie zwierzęta bezdomne zagubione, wałęsające się lub pozostawione bez opieki właściciela z terenu miasta Radomia były odławiane wyłącznie przez Straż Miejską w Radomiu i przekazywane  do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
z siedzibą  w Radomiu przy ul. Witosa 96.

W roku 2017:

- przyjęto 678 zwierząt, w tym: 628 psów, 50 kotów

- wydano do adopcji 533 zwierzęta, w tym: 507 psów, 26 kotów

- wydano dotychczasowym właścicielom 140 zwierząt

- wykonano  192  zabiegi sterylizacji/kastracji

- zaszczepiono przeciw wściekliźnie 324 zwierzęta

- oznakowano 513 zwierząt

- poddano eutanazji 20 zwierząt

- zgony 79 zwierząt

- uśpiono 6 ślepych miotów.

Na utrzymanie Schroniska  wydatkowano środki  finansowe w wysokości
889 000,00 zł

Zapewnienie  całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Zadanie realizowane było przez Przychodnię Weterynaryjną ,,Zwierzyniec’’,
ul. Wyścigowa 3 E w Radomiu –  udzielono pomocy  weterynaryjnej 301 zwierzętom.

Na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 81 776,40  zł

Zapewnienie  miejsca i opieki w przypadku pojawienia się bezdomnych  zwierząt   gospodarskich.

Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości  655,00 zł. Zapewniono opiekę i wyżywienie przez 4 dni dla  dwóch zwierząt gospodarskich.

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących.

W ramach zadania:

-  wysterylizowano /wykastrowano 158 kotów,

-   objęto dokarmianiem ok. 540 kotów,

-   wydano 398,66 kg karmy opiekunom kotów,

- przeprowadzono szereg działań  edukacyjnych w zakresie właściwych postaw  człowieka wobec kotów wolno żyjących (plakaty 150 szt. i ulotki - 500 szt., promocja akcji na stronach internetowych organizacji pozarządowych,  na portalach społecznościowych (facebook) oraz w mediach - Radio PLUS, Radom - Co za dzień, Mój Radom.

Zadanie realizowane było prze dwie organizacje pozarządowe: Radomskie   Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt ,,4 Łapy’’.

Na  ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości  20 000,00 zł

Trwałe elektroniczne oznakowanie psów

Zadanie realizowane było przez Przychodnię Weterynaryjną ,,Pankracy’’ z siedzibą
w Radomiu przy ul. Maratońskiej 1 lok. 1

W ramach zdania oznakowano elektronicznym transponderem (czipem) 94 psy.

Na  ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości  1513,00 zł

 Edukacja mieszkańców:

- prowadzenie oficjalnej strony internetowej pn. Zwierzęta w Radomiu – www.zwierzta.radom.pl

- prowadzenie portalu społecznościowego przez prowadzącego Schronisko, w którym umieszczane są informacje z bieżącego życia Schroniska,

- podnoszenie świadomości społecznej w zakresie właściwego postępowania człowieka wobec zwierząt poprzez współpracę prowadzącego Schronisko z lokalnymi mediami, edukacja dzieci, młodzieży oraz osób odwiedzających Schronisko,

- oprowadzenie 140 wycieczek szkolnych i przedszkolnych odwiedzających Schronisko.

 Sterylizacja lub kastracja zwierząt domowych z terenu Gminy, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają;

Zadanie realizowane było przez Przychodnię Weterynaryjną z siedzibą
w Radomiu, ul. Bolesława Chrobrego 54/5.

W ramach zadania wysterylizowano/wykastrowano 64 zwierzęta.

 Na  ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości  9 940,00 zł

Łącznie w roku 2017 Gmina Miasta Radomia  na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowała środki finansowe pochodzące z budżetu miasta Radomia w wysokości 
1 002 884,40  

APEL do mieszkańców Radomia oraz zarządców i administratorów budynków, administratorów nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych ws. pomocy kotom wolno żyjącym

przez Administrator

APEL do mieszkańców Radomia oraz zarządców i administratorów budynków, administratorów nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych ws. pomocy kotom wolno żyjącym.

     A P E L

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędy Miejskiego w Radomiu zwraca się z apelem do mieszkańców Radomia, w szczególności do zarządców budynków, administratorów nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych o pomoc wolno żyjącym kotom, nie tylko szczególnie w trudnym okresie jesienno-zimowym, ale w ciągu całego roku.

Na terenie naszego miasta, w piwnicach, na podwórkach czy działkach, codziennie spotykamy koty. W większości zwierzęta te urodziły się na wolności
i nigdy nie były udomowione. Ustawa o ochronie zwierząt definiuje je jako wolno żyjące.

Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego też nie można ich wyłapywać, ani gdziekolwiek wywozić, umieszczać w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.

Ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów).

Koty wolno żyjące (dzikie, miejskie, piwniczne) są elementem ekosystemu miejskiego, a ich los zależy od wrażliwości i dobrej woli człowieka.

Wzorem lat ubiegłych zwracamy się z apelem do mieszkańców Radomia o pomoc kotom wolno żyjącym w zapewnieniu opieki i ochrony, zwłaszcza
w trudnym zimowym czasie.

Możemy im pomóc poprzez udostępnienie schronienia, przede wszystkim w piwnicach budynków mieszkalnych w nieużywanym (wydzielonym) pomieszczeniu piwnicznym, z możliwością swobodnego wejścia i wyjścia (np. poprzez wykonanie w okienkach piwnicznych otworów 20x20 cm lub zamontowanie okienka z ruchomą klapką, aby zapobiec stratom ciepła). Pomieszczenie, w którym przebywają koty powinno być zamknięte .

UWAGA! Opiekunowie, którzy dokarmiają koty, winni pamiętać oraz przestrzegać zasad czystości i porządku w miejscach dokarmiania, które powinno być zaciszne, usytuowane z dala od ludzi i ruchu ulicznego. Powinno być zawsze czyste i schludne. Resztki jedzenia powinny być na bieżąco usuwane, a miseczki czyste; nie zostawiajmy resztek rozkładającego się jedzenia. Sprzątajmy również piwnice, w których  bytują koty, aby lokatorzy mieli jak najmniej powodów do niezadowolenia.

W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących zalecana jest ich sterylizację i kastrację. Rokrocznie w Radomiu organizowana jest  akcja sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów. Gmina Miasta Radomia na ten cel przeznacza środki finansowe. Na rok 2018 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 20 000,00 zł.

 

Informacje o akcji sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących (dzikich) można uzyskać na stronie www.zwierzetawradomiu.pl, która poświęcona jest zwierzętom.

Obowiązek pomocy wolno żyjącym kotom wynika z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Ponadto działania takie są  zgodne z uchwalanym corocznie przez Radę Miejską w Radomiu Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia.

Wszelkie działania podejmowane w stosunku do kotów wolno żyjących powinny odbywać się przy zachowaniu wymogu humanitarnego traktowania  (art. 5 ustawy o ochronie zwierząt).

Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu(art. 21 ustawy o ochronie zwierząt).

Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem (art. 35 ustawy o ochronie zwierząt).

Delicious is the place to collect and showcase your passions fro Find us on Facebook Add us to your circles on google+ Connect with us on LinkedIn Myspace jest wiodącym serwisem typu social entertainment Follow us on Twitter Teksty zdjęcia filmy, wszystko, co chcesz powiedzieć światu