Jesteś tu:
Zwierzęta w Radomiu > Schronisko > Adopcje > Zasady adopcji
A- A A+

Adopcje - Zasady adopcji

tl_files/schronisko/PSY/zdjecia do tresci/DSC03477 psy adopcje1.JPG

Zwierzęta przebywające w schronisku mogą być oddawane nowym właścicielom nie wcześniej niż po upływie 15 dni od dnia ich przyjęcia. Jest to okres kwarantanny w czasie którego zwierzęta są obserwowane i zbadane przez lekarza weterynarii. Zwierzęta są wydawane nowym właścicielom po oznakowaniu mikroczipem, zaszczepieniu przeciw wściekliźnie i po zbadaniu przez lekarza weterynarii oraz po wykastrowaniu lub wysterylizowaniu.

W uzasadnionych przypadkach, na podstawie decyzji kierownika schroniska, szczenięta mogą być wydawane nowym właścicielom przed upływem 15 dni od daty ich przyjęcia.  


Zwierzęta ze Schroniska mogą być wydawane do adopcji tylko osobom fizycznym.

Podczas obchodu po terenie Schroniska w celu adopcyjnym i wyszukiwaniu interesujących Cię zwierząt, zapisuj miejsce ich pobytu (nr boksu) aby wskazać je następnie pracownikowi schroniska. Zapytaj o zachowanie się zwierzęcia podczas pobytu w Schronisku, możesz też w jego obecność mieć pierwszy kontakt ze zwierzęciem poza boksem.
Od pracowników schroniska uzyskasz podstawowe dane o zwierzęciu, w tym min. płeć, przybliżony wiek, informacje o kastracji/sterylizacji, ogólne o stanie zdrowia, od kiedy przebywa w Schronisku, czy jest przeznaczony do adopcji.

Przed adopcją zostanie przeprowadzony krótki wywiad,   możesz zapytać lekarza o nurtujące cię tematy: żywienia, leczenia, profilaktyki, szczepień.

Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań i podjąłeś decyzję o adopcji, w biurze podpiszesz umowę adopcyjną i zwierzę zostanie przekazane ci pod opiekę.

Zawarcie umowy polega na zapoznaniu się z treścią umowy adopcyjnej i jej podpisaniu. Umowa ma charakter cywilno-prawny i od tego momentu ponosisz odpowiedzialność za zaadoptowane zwierzę.
Jeśli chcesz, możesz przekazać na rzecz schroniska dobrowolną darowiznę pieniężną. Sporządzający umowę pracownik schroniska wystawi Ci pokwitowanie. Darowizna jest dobrowolna i nie jest zapłatą za zaadoptowane zwierzę. Upoważnieni przez kierownika pracownicy schroniska mogą przeprowadzać przedadopcyjne i poadopcyjne kontrole utrzymania zwierząt.

Nie wydaje się zwierząt:

  • chorych, z wyjątkiem przypadków gdy zgłoszą się ich właściciele lub osoba odbierająca złoży pisemne zobowiązanie do dalszego leczenia
  • szczeniąt i kociąt do ukończenia 8 tygodnia życia, z wyjątkiem szczeniąt i kociąt nie posiadających matek
  • osobom wobec których orzeczono środek zapobiegawczy w postaci zakazu posiadania zwierząt
  • osobom, które nie ukończyły 18 roku życia
  • osobom nietrzeźwym
  • osobom, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie zapewnią zwierzęciu należytej opieki


Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Schroniska

Delicious is the place to collect and showcase your passions fro Find us on Facebook Add us to your circles on google+ Connect with us on LinkedIn Myspace jest wiodącym serwisem typu social entertainment Follow us on Twitter Teksty zdjęcia filmy, wszystko, co chcesz powiedzieć światu